Kontakty Koliba

Klub Sasanka
Jeséniova 50
831 01 Bratislava
mobil : +421 910 776 435 (hlavná inštruktorka)
Číslo učtu : 2946463582/1100, IBAN: SK43 1100 0000 0029 4646 3582

Otváracie hodiny

Pondelok : 8:10 – 18:30
Utorok : 8:10 – 18:30
Streda : 8:10 – 18:30
Štvrtok : 8:10 – 18:30
Piatok : 8:10 – 18:30
Sobota : 8:10 – 18:30
Nedeľa : sanitárny deň