Kontakty Karlovka

Klub Sasanka
Sološnická 45
841 04 Bratislava
mobil : +421 918 939 267 (hlavná inštruktorka)
Číslo učtu : 2946463582/1100, IBAN: SK43 1100 0000 0029 4646 3582

Kontakty Ružinov

Klub Sasanka
Mierová 29
821 05 Bratislava
mobil : +421 918 939 267 (hlavná inštruktorka)
Číslo učtu : 2946463582/1100, IBAN: SK43 1100 0000 0029 4646 3582

Otváracie hodiny

Pondelok : 8:10 – 18:30
Utorok : 8:10 – 18:30
Streda : 8:10 – 18:30
Štvrtok : 8:10 – 18:30
Piatok : 8:10 – 18:30
Sobota : 8:10 – 18:30
Nedeľa : sanitárny deň

Otváracie hodiny

Pondelok : 8:10 – 18:30
Utorok : 8:10 – 18:30
Streda : 8:10 – 18:30
Štvrtok : 8:10 – 18:30
Piatok : 8:10 – 18:30
Sobota : 8:10 – 18:30
Nedeľa : sanitárny deň